Reklamacje

Prawo reklamacji

1. Uszkodzona przesyłka

Jeżeli widząc opakowanie podejrzewasz, że przesyłka może być uszkodzona, poproś o rozpakowanie jej w obecności kuriera.
Jeśli Twoje obawy się potwierdzą poproś dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody.
Następnie skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres: kontakt@allwall.pl podając w tytule numer zamówienia, a my jak najszybciej zrealizujemy i wyślemy Twoje zamówienie ponownie. Jeśli uszkodzenie przesyłki i produktów zauważyłeś już po wyjściu kuriera 'uszkodzenie przesyłki' ani 'reklamacja' nie zostaną uznane.

2. Koniecznie zweryfikuj poprawność dostarczonych produktów przed montażem. Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki zauważysz wady techniczne lub nieścisłości takie jak:

- niepoprawny kadr,
- niepoprawna grafika / pomylony produkt lub zamówienie,
- zły rozmiar,
- brak części lub elementów składowych zamówienia,
- brak ciągłości grafiki na kolejnych częściach tapety / fototapety,
niezwłocznie skontaktuj się z nami wysyłając maila reklamacyjnego na adres: kontakt@allwall.pl.
W tytule podaj numer zamówienia, żebyśmy mogli jak najszybciej zareagować na Twoje zgłoszenie.
Będziemy wdzięczni za dołączenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej wadliwe produkty.
Pamiętaj, że reklamowany produkt nie może nosić śladów użytkowania. Jeśli okaże się, że popełniliśmy błąd, poprawimy Twoje zamówienie jak najszybciej bez dodatkowych kosztów lub zwrócimy Ci pieniądze.


3. Sklep ALLWALL.PL za zakupiony towar udziela 12-miesięcznej rękojmi, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.
Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie.
Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia.
Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera.
Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego (klienta), jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Klienta sklep, albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy.
Reklamacje są uznawane, jeśli Klient w przeciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosi pisemnie e-mailem lub pocztą zauważalną wadę towaru czy błędną dostawę.
Jeżeli ALLWALL.PL dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.